Ajankohtaista

Tässä kontissa puhdistetaan ja pullotetaan ilmastopahis hiilidioksidia – yhdessä vedyn kanssa se voisi korvata vaikka kaikki öljytuotteet (Yle, 7.3.2023)

Biokaasusta erotetun hiilidioksidin paineistus-, puhdistus-, nesteytys-, ja pullotuskokeet ovat HABA-hankkeessa alkaneet. Lue lisää Ylen artikkelista (7.3.2023): Tässä kontissa puhdistetaan ja pullotetaan ilmastopahis hiilidioksidia – yhdessä vedyn kanssa se voisi korvata vaikka kaikki öljytuotteet.

Linkin takana on myös video, jossa VTT:n johtava tutkija Eemeli Tsupari kertoo lisää hiilidioksidin tuotteistuskontin toiminnasta.

HABA mukana BioTalks-webinaarissa ”Utilizing biogenic CO2 from biogas plants” (24.1.2023)

HABA-hankkeen tutkijat Eemeli Tsupari (VTT) ja Mauno Harju (Jamk) esittelivät HABA-hankkeessa tehtävää tutkimusta biokaasusta erotettavan biogeenisen hiilidioksidin erotukseen ja hyötykäyttömahdollisuuksiin liittyen BioTalks-webinaarisarjan osassa ”Utilizing biogenic CO2 from biogas plants”.

BioTalks: Utilizing biogenic CO2 from biogas plants

HABA mukana Biotalks-webinaarissa ”Biomethanation of hydrogen for cost-effective biogas production – What research has to offer?” (4.11.2022)

HABA-hankkeen tutkijat Kirsikka Kiviranta (VTT), Saija Rasi (Luke) ja Mauno Harju (Jamk) esittelivät HABA-hankkeessa tehtävää tutkimusta mädätyksen vetyrikastukseen liittyen BioTalks-webinaarisarjan osassa ”Biomethanation of hydrogen for cost-effective biogas production – What research has to offer?”.

BioTalks: Biomethanation of hydrogen for cost-effective biogas production – What research has to offer?

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden biometaanin resurssi- ja kustannustehokkaaseen tuotantoon

Suomen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman kansallisen biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraportin mukaan (28.1.2020) biokaasualan kehityksen merkittävimmät haasteet liittyvät biokaasutoiminnan heikkoon kannattavuuteen. Tutkimuslaitosten vetämissä, parhaillaan käynnissä olevissa hankkeissa, tähän ongelmaan pyritään vastaamaan välittämällä tietoa innovatiivisista ja kustannustehokkaista biokaasuratkaisuista, sekä tutkimalla ja pilotoimalla teknologioita, jotka tähtäävät biokaasun tuotannon kustannus- ja resurssitehokkuuden nousuun.

Lue lisää Biokierto ja Biokaasu (1/2022) -lehdestä

Vety osana kiertotaloutta (9.2.2022)

Väritön, hajuton, mauton, vihreä, sininen, harmaa – rakkaalla vedyllä on monta määritelmää. Uusiutuvan energian tutkimus ja kehitys käy kuumana ja vedyssä tuntuu olevan vastaus lähes kaikkiin meidän energiantuotannon ongelmiimme. Miksi? Koska vedyn polttamisesta ei tule laisinkaan hiilidioksidipäästöjä. Päästöttömyyteen kuitenkin vaikuttaa, mistä vetyä valmistetaan. Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan vedyn hyötykäyttöä kiertotalouden osana.

Lue lisää Luken sivuilta

 

 

Keski-Suomen liitto logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.