Ajankohtaista

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden biometaanin resurssi- ja kustannustehokkaaseen tuotantoon

Suomen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman kansallisen biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraportin mukaan (28.1.2020) biokaasualan kehityksen merkittävimmät haasteet liittyvät biokaasutoiminnan heikkoon kannattavuuteen. Tutkimuslaitosten vetämissä, parhaillaan käynnissä olevissa hankkeissa, tähän ongelmaan pyritään vastaamaan välittämällä tietoa innovatiivisista ja kustannustehokkaista biokaasuratkaisuista, sekä tutkimalla ja pilotoimalla teknologioita, jotka tähtäävät biokaasun tuotannon kustannus- ja resurssitehokkuuden nousuun.

Lue lisää Biokierto ja Biokaasu (1/2022) -lehdestä

Vety osana kiertotaloutta (9.2.2022)

Väritön, hajuton, mauton, vihreä, sininen, harmaa – rakkaalla vedyllä on monta määritelmää. Uusiutuvan energian tutkimus ja kehitys käy kuumana ja vedyssä tuntuu olevan vastaus lähes kaikkiin meidän energiantuotannon ongelmiimme. Miksi? Koska vedyn polttamisesta ei tule laisinkaan hiilidioksidipäästöjä. Päästöttömyyteen kuitenkin vaikuttaa, mistä vetyä valmistetaan. Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan vedyn hyötykäyttöä kiertotalouden osana.

Lue lisää Luken sivuilta