Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa

Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa (HABA) -hankkeen tavoitteena on parantaa biokaasualan kustannus- ja resurssitehokuutta sekä alueellista tuotantoa. Hankkeessa pilotoidaan teknologioita biokaasun ja sen tuotannon sivuvirtojen jalostusasteen nostoon ja arvioidaan pilotoitavien teknologioiden kannattavuutta eri toiminta- ja markkinaympäristöissä. Pilotoitaviin teknologioihin kuuluu mädätyksen vetyrikastus, biokaasun tuotannossa syntyvän hiilidioksidin tuotteistus, membraanikontaktorin käyttö metaanin ja hiilidioksidin erotuksessa sekä mädätysjäännöksen neste-kiintoaine-erotuksen tehostus.

Visuaalinen esitys ajautetun biometaanin resurssitehokkaasta tuotannosta.

Hankkeessa pilotoitavat ja arvioitavat teknologiat tähtäävät biokaasun tuotantopotentiaalin sekä yksittäisten biokaasulaitosten kapasiteettien kasvattamiseen, uusiin tuotteisiin sekä biokaasun tuotannon kustannus- ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Hanke on yleishyödyllinen, sen tulokset ovat julkisia, ja niistä tiedotetaan avoimesti.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unionin lippu

Keski-Suomen liitto logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Pienoiskuva hankkeen julisteesta

Lataa juliste (pdf)

Ajankohtaista

Hankkeen loppuwebinaari pidettiin 29.8.2023.

Lataa esitykset täältä.


Saavutettavuusseloste

ALVA - BETOLAR - ELONEN _EKJH Oy - Jyvaskyla - Luke - st1 - StoraEnso

CarbonReUse - DORANOVA - Gasum - jamk - MUSTANKORKEA - Pirkanmaan jatehuolto - Vantaan Energia - VTT

Scroll to Top