Julkaisut ja tapahtumat

Hankkeen loppuwebinaari (29.8.2023)

Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa (HABA) -hankkeen loppuwebinaari pidettiin 29.8. klo 9-10.30. Loppuwebinaarissa käytiin läpi hankkeen tuloksia.

Esitykset (PDF-tiedostoina):


Ylen artikkeli (7.3.2023)

Biokaasusta erotetun hiilidioksidin paineistus-, puhdistus-, nesteytys-, ja pullotuskokeet ovat alkaneet. Lue lisää Ylen artikkelista: Tässä kontissa puhdistetaan ja pullotetaan ilmastopahis hiilidioksidia – yhdessä vedyn kanssa se voisi korvata vaikka kaikki öljytuotteet.

Linkin takana on myös video, jossa VTT:n johtava tutkija Eemeli Tsupari kertoo lisää hiilidioksidin tuotteistuskontin toiminnasta.


HABA mukana BioTalks-webinaarissa ”Utilizing biogenic CO2 from biogas plants” (24.1.2023)

HABA-hankkeen tutkijat Eemeli Tsupari (VTT) ja Mauno Harju (Jamk) esittelivät HABA-hankkeessa tehtävää tutkimusta biokaasusta erotettavan biogeenisen hiilidioksidin erotukseen ja hyötykäyttömahdollisuuksiin liittyen BioTalks-webinaarisarjan osassa ”Utilizing biogenic CO2 from biogas plants”.

Lue lisää: BioTalks: Utilizing biogenic CO2 from biogas plants


HABA mukana Biotalks-webinaarissa ”Biomethanation of hydrogen for cost-effective biogas production – What research has to offer?” (4.11.2022)

HABA-hankkeen tutkijat Kirsikka Kiviranta (VTT), Saija Rasi (Luke) ja Mauno Harju (Jamk) esittelivät HABA-hankkeessa tehtävää tutkimusta mädätyksen vetyrikastukseen liittyen BioTalks-webinaarisarjan osassa ”Biomethanation of hydrogen for cost-effective biogas production – What research has to offer?”.

Lue lisää: BioTalks: Biomethanation of hydrogen for cost-effective biogas production – What research has to offer?


Artikkeli Biokierto ja Biokaasu -lehdessä: Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden biometaanin resurssi- ja kustannustehokkaaseen tuotantoon (1/2022)

Suomen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman kansallisen biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraportin mukaan (28.1.2020) biokaasualan kehityksen merkittävimmät haasteet liittyvät biokaasutoiminnan heikkoon kannattavuuteen. Tutkimuslaitosten vetämissä, parhaillaan käynnissä olevissa hankkeissa, tähän ongelmaan pyritään vastaamaan välittämällä tietoa innovatiivisista ja kustannustehokkaista biokaasuratkaisuista, sekä tutkimalla ja pilotoimalla teknologioita, jotka tähtäävät biokaasun tuotannon kustannus- ja resurssitehokkuuden nousuun.

Lue hanketta käsittelevä artikkeli Biokierto ja Biokaasu -lehdestä (s. 12-15)


Vety osana kiertotaloutta (9.2.2022)

Väritön, hajuton, mauton, vihreä, sininen, harmaa – rakkaalla vedyllä on monta määritelmää. Uusiutuvan energian tutkimus ja kehitys käy kuumana ja vedyssä tuntuu olevan vastaus lähes kaikkiin meidän energiantuotannon ongelmiimme. Miksi? Koska vedyn polttamisesta ei tule laisinkaan hiilidioksidipäästöjä. Päästöttömyyteen kuitenkin vaikuttaa, mistä vetyä valmistetaan. Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan vedyn hyötykäyttöä kiertotalouden osana.

Lue blogi Luken sivuilta


Lataa projektin esite

Projektin esite on ladattavissa

Keski-Suomen liitto logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Scroll to Top