Projekti

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023

Rahoitusohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Diaarinumero: A77889 & A77893

Budjetti (EAKR): 429 212 € ja 142 000 €

Rahoitusviranomainen: Keski-Suomen liitto

Päätoteuttaja: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus (Luke) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)

Yritys- ja kuntarahoittajat: Alva-yhtiöt Oy, Betolar Oy, CarbonReUse Finland Oy, Doranova Oy, Elonen Oy Leipomo, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Gasum Oy, Jyväskylän kaupunki, Mustankorkea Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, St1 Oy, Stora Enso Oyj, Vantaan Energia Oy

Työpakettirakenne

TP1 Jalostusarvon parantaminen

1.1 Mädätyskokeet: Mädätysprosessin valmistelu laboratorio- ja pilot -mittakaavassa mädätyksen vetyrikastuskokeita varten.

1.2 Vetyrikastus: Vedyn syöttöratkaisun suunnittelu ja toteutus sekä mädätyksen vetyrikastuskokeet laboratorio- ja pilot-kokoluokassa.

1.3 Metaanin ja hiilidioksidin puhdistustarpeet ja –menetelmät: Hiilidioksidin erottaminen biokaasusta membraanikontaktorilla lannoitteena hyödynnettävään absorbenttiliuokseen ja kirjallisuuskatsaus metaanin ja hiilidioksidin markkinoista ja käyttökohteista Keski-Suomessa.

1.4 Hiilidioksidin tuotteistuksen pilotointi: Biokaasusta erotetun hiilidioksidin puhdistus-, paineistus/nesteytys-, ja pullotuslaitteiston pilotointi.

1.5 Mädätysjäännöksen neste-kiintoaine-erotus: Mahdollisimman korkean kuiva-ainepitoisuuden omaavan mädätysjäännöksen kuivajakeen ja mahdollisimman kiintoainevapaan rejektin tuotto.

TP2 Teknoekonomiset tarkastelut: Hankkeessa pilotoitavien biokaasun jalostuksen- ja sen sivuvirtojen jalostusasteen nostoon tähtäävien teknologioiden kannattavuuden arviointi eri markkina- ja toimintaympäristöissä.

TP3 Liiketoimintamahdollisuudet ja arvoketjut: Hankkeessa pilotoitavien teknologioiden mahdollistamien uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja arvoketjujen arviointi erityisesti pienen mittakaavan biokaasulaitosten kannalta.

TP4 Koordinaatio ja viestintä

 

Keski-Suomen liitto logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Scroll to Top